طراحی سایت ریسپانسیو

طراحی سایت ریسپانسیو

طراحی سایت ریسپانسیو

 

 

طراحی سایت ریسپانسیو که تنظیم نمودن نمایش سایت را در دستگاه های مختلف فراهم می آورد موجب می گردد که کاربران موبایل و دیگر دستگاه ها نمایشی درستی از طراحی سایت را مشاهده نمایند. دستگاه های مختلف در سایزهای متعدد نیاز به برنامه نویسی هایی بدین منظور دارد تا متناسب با نوع دستگاه انجام گیرد و نمایشی صحیح را نشان دهد.

 

 

طراحی وب سایت ریسپانسیو

 

طراحی سایت ریسپانسیو نمایش سایت را متناسب با نوع دستگاه امکان پذیر می نماید. در واقع کاربران موبایل متفاوت با آنچه در دسکتاپ دیده می شود می بایست صفحه سایت را مشاهده نمایند. طراحی سایت ریسپانسیو در فایل های استایل خود ابعاد متفاوتی را تعریف نموده اند تا متناسب با سایز صفحه نمایشی را از سایت داشته باشید.