آموزش طراحی سایت گرافیکی

آموزش طراحی سایت گرافیکی

آموزش طراحی سایت گرافیکی

 

آموزش طراحی سایت گرافیکی که تصاویر گرافیکی و المان های تصویری را به عنوان متریکی برای خود تعریف نموده است می تواند نظر کاربران سایت را به خود معطوف نماید. زیبایی و نمای ظاهری سایت اولین المانی می باشد که مورد توجه قرار می گیرد و در طراحی سایت مورد دید کاربر قرار می گیرد.

 

آموزش طراحی وب سایت گرافیکی

 

آموزش طراحی سایت گرافیکی

آموزش طراحی سایت گرافیکی

آموزش طراحی وب سایت گرافیکی در گام اولیه می بایست رنگ بندی را برای سایت خود تعیین نمایید. این رنگ بندی می تواند متناسب با رنگ سازمانی شما باشد. در واقع اغلب وب سایت ها در ظاهر خود از رنگ سازمانی استفاده می نمایند. این امر در جهت برندسازی شما خواهد بود و می تواند در ذهن کاربر زمانی که نام طراحی سایت و یا کسب وکار شما آید بیاید.