آموزش طراحی سایت رایگان

آموزش طراحی سایت به زبان فارسی

آموزش طراحی سایت به زبان فارسی

 

آموزش طراحی سایت به زبان فارسی برای طراحی سایت قالب فارسی با بیان نمودن گام های طراحی سایت عنوان می گردد. خریداری هاست اولین گام می باشد و پس از آن می بایست در جهت نصب هسته وردپرس و یا جوملا اقدام نمایید. نصب هسته جوملا و یا وردپرس به آسانی انجام می گیرد. فایل زیپ شده از وردپرس و یا جوملا را در هاست قرار می دهید و پس از آن فایل زیپ شده را باز می نمایید.

 

 

آموزش طراحی وب سایت به زبان فارسی

آموزش طراحی سایت

آموزش طراحی سایت

آموزش طراحی سایت به زبان فارسی پس از نصب هسته وردپرس یا جوملا و اتصال نمودن دیتابیس به آن، حال می بایست به نصب قالب و قراردادن قالب انجام گردد. می توانید طراحی قالب را به واسط پیاده سازی طرح گرافیکی به انجام رسانید. می توانید قابلیت هایی که مورد نظرتان است را به واسط کدنویسی هایی اجرا نمایید تا عملیات و فرایندهای مدنظر شما را اجرا نماید.